Πλήρη υπηρεσία μετακόμισης

1. Συσκευασία ολόκληρης οικοσκευής
2. Μεταφορά
3. Αποσυσκευασία – τοποθέτηση αντικειμένων στον χώρο σας