Αποθήκευση

Η Μεταφορική Γαλανόπουλος, διαθέτει ιδιόκτητες αποθήκες που τηρούν όλες τις προϋποθέσεις της αποθήκευσης της οικοσκευής σε κλειστούς χώρους, με σχεδιασμό την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Οι αποθήκες πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας φύλαξης και το προσωπικό μας μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση σε αυτές όποτε εσείς μας το ζητήσετε.